Magnetterapi

Magneter har sedan länge använts i olika kulturer som tex i Kina och Japan
för att främja en god hälsa.Teorin är att magetterapi kan vara fördelaktigt
genom att påverka cirkulationssystemet - blodflödet i kroppen.
Ett ökat blodflöde medför att syre och näringsämnen snabbare förs ut till
skadad muskulatur och vävnad.Det ökade blodflödet gör också att
slaggprodukter (mjölksyra) transporteras bort i högre grad än normalt efter
muskelarbete, vilket ger mindre negativa effekter såsom träningsvärk och stelhet.
Bra blodcirkulation är viktigför en god hälsa.

I många länder världen över är magneter något naturligt och används ofta som hjälpmedel även om det är obevisad hjälp. I USA har FDA (motsvarigheten till Socialstyrelsen) godkänt magnetterapi.I Sverige tror många på magneter och väljer då främst att bära magnetarmband och koppararmband.

Med benämningen magnetterapi, avses behandling med magnetprodukter. Vi arbetar inte med någon fysisk magnetbehandling utan erbjuder Sabonas, sedan 1959 världsledande, breda sortiment av magnet- och kopparmband.

Magnetterapi skall ses som en alternativ- eller komplementär behandling och inte produkter som på något sätt ska ersätta traditionell läkarvård. Magnet- och kopparprodukter anses vara obevisade botemedel/hjälpmedel. Forskarna understryker att många frågor är obesvarade och osäkerheten kvarstår om huruvida effekten är en placeboeffekt eller inte. Det finns inte någon studie som påvisar att högre/lägre magnetstyrka och/eller antal magneter skulle göra skillnad. Därför efterlyser forskarna fler och större studier.

Magnetterapi och magneter har praktiserats i tusentals år för att förbättra hälsan och det finns ett antal studier och många böcker, skrifter, rapporter skrivna av läkare och forskare. Det är viktigt att notera att det inte är magneterna som är läkande utan de förutsättningar som dessa skapar och som möjligen kan hjälpa kroppen till ÔÇØsjälvläkningÔÇØ i form av till exempel minskad värk, bättre sömn och ökad prestation. Att magneter har visat sig möjligen kunna hjälpa till smärtlindring, ökad rörlighet och blodcirkulation gör också att många elitidrottare världen över använder just Sabona magnet- och koppararmband.

Våra kunder har olika problem och behov. Det kan vara allt från stelhet, ryggont,
artros m m men ävende som dagligen aktivt tränar på olika sätt som tex golf,
tennis, ridning och innebandy. Peter Hanson ochDaniel Zetterman är två kända
svenska idrottsmän som tillsammans med många andra elitidrottsmän
världen över valt just Sabona.


Två sorters magneter:
Med magnetism menas olika fenomen i kraftfältet kring en magnet. Magneter finns i två huvudtyper. I båda fallen orsakas magnetismen av elektriska laddningar i rörelse.

1. Permanentmagneterär det som oftast används i magnetiska konsumentprodukter. De avger så kallade statiska magnetfält, som är konstanta över tid. Permanentmagneter kan vara gjorda av till exempel järn, nickel eller kobolt. Dessa material har magnetiska egenskaper, vilket innebär att de kan dra till sig eller stöta bort andra material. Magnetismen orsakas av elektronernas rörelse kring atomkärnan och deras rotationsrörelse, så kallat spinn.

2. Elektromagneterär magnetiska bara då man skickar elektrisk ström igenom dem. De ger pulserande magnetfält med betydligt starkare effekt än permanentmagneterna. Elektromagneter kan drivas av likström eller växelström. Speciella varianter av elektromagneter ingår till exempel i de magnetkameror som används inom sjukvården.
(Källa: Nationalencyklopedin, Wikipedia)

Ett antal mindre studier har gjorts runt om i världen när det gäller magneters effekt för att lindra olika besvär. Viss påverkan har visats men att påverkan kan vara en placeboeffekt är inte uteslutet.
Nedan finner du en av studierna;

Läkartidningen nr 30-31 2005 Volym 102:

*/Klinisk effekt eller placebo när magnetarmband uppges lindra smärta vid artros?

Vetenskapliga studier visar att patienter av idag är medvetna och kunniga och mindre traditionella i sitt tänkande än vad vi i sjukvården är.

Många personer med ledbesvär använder olika typer av komplementära eller alternativmedicinska metoder som komplement till den etablerade medicinska behandlingen. Om vinsterna överväger nackdelarna bedöms ofta behandlingen som värdefull oavsett vetenskaplig evidens.

Magnetiska fält är idag ett viktigt redskap för den medicinska bilddiagnostiken och har i vissa lägen lanserats i terapeutiskt syfte. Att magnetiska fält från ett armband skulle kunna påverka symtom från knä- och höftleder vid radiografisk artros ter sig säkert för många av oss i västerländsk sjukvård som osannolikt.

En engelsk forskargrupp tog fasta på ett antal patienters fasta övertygelse om magnetarmbandens symtomlindrande betydelse och genomförde en metodologiskt mycket välgjord prospektiv, placebo kontrollerad, randomiserad prövning (tre parallella grupper med normalmagnetiskt, svagt magnetiskt respektive omagnetiskt armband).

Studien inkluderar 194 patienter med röntgenverifierad artros i höft eller knä som följdes under 12 veckor med WOMAC (patientifyllt frågeformulär om artrosrelaterad smärta, stelhet och funktion). En signifikant större minskning av besvär noterades i gruppen med normalmagnetiskt armband jämfört med placebo även korrigerat för bristande blindning.

Slutsatsen blev att smärta vid höft- eller knäartros minskar hos den som bär magnetarmband, men det är osäkert om detta beror på specifika effekter eller placeboeffekter. Man kan fundera över den kliniska relevansen, liksom över många andra aspekter. Det har hänt förr i medicinens historia att fynd som är svåra eller oförklarliga har varit början på ett nytt tänkande, men vi har ju också sett många mer charlatanbetonade metoder komma och försvinna. Framtiden får avgöra vad som gäller i detta fall.

*/ Läkartidningen nr 30-31 2005 Volym 102 Harlow T, et al. Randomised controlled trial of magnetic bracelets for relieving pain in osteoarthritis of the hip and knee. BMJ. 2004;329:1450-4.

Viktigt att notera:

  • Alla våra Sabona magnetarmband, koppararmband och stödprodukter är sedan många år klassificerade som medicintekniska produkter och CE-märkta vilket också innebär att produkterna uppfyller EU:s säkerhetskrav och normer. Våra produkter är av allra högsta kvalitet och med 60 års erfarenhet ger det dig som kund en trygghet. Produkterna kan och skall inte jämföras med andra liknande magnetprodukter som säljs på marknaden i dag.
  • Våra magnetarmband har s k permanenta unipolära läkemagneter med en korrekt polarisering och uppmätta styrkor - särskilt utvalda för långfristig varaktighet och hållbarhet.
  • Våra magnetarmband har uppmätta och garanterade Guass-styrkor. En magnets styrka mäts oftast i måttenheten Gauss eller TGesla. Vi använder måttenheten Gauss där 1 Tesla = 10000 Gauss
  • Alla våra magnetarmband är nickelfria
  • Armbanden finns i olika versioner ÔÇô magneter, koppar, joner, germanium. Alla armband har samma verkan och effekt och fungerar på samma sätt.(för att följa Sveriges marknadsföringslag är det viktigt notera att konsumenten uppmärksammas på att forskarna understryker att många frågor är obesvarade och osäkerheten kvarstår om huruvida effekten är placebo eller inte).
  • Magnetarmband och magnetsulor bör inte bäras om du har ett elektriskt implantat som t ex pacemaker och/eller vid graviditet
  • Inledningsvis kan vissa personer möjligen känna en lätt yrsel eller trötthet av armbandet/magnetsulan. Detta är inte vanligt förekommande men om obehag upplevs rekommenderar vi att använda armbandet till en början under en kortare stund och successivt öka tiden så att kroppen anpassar sig.
  • Vid tveksamhet rådfråga din doktor och fortsätt med den ordinerade medicineringen. Sunt förnuft - är du en medicin-/läkarpatient är det lämpligt att alltid rådgöra med din läkare.Sabona magnet- och koppararmband är framtagna för att bäras dygnet runt och avsedda att användas som komplement vilket innebär att de inte skall ersätta traditionell läkarvård.

Många USA/Europatourspelare som t ex Miguel Angel Jimenez, Justin Leonard, Christian Cevaer, Alvaro Quiros använder Sabona Magnetarmband och Koppararmband.

Några frågor och svar...

Hur länge skall jag bära mitt Sabona magnetarmband?
Vi rekommenderar att alltid bära armbandet - dag som natt.
(Våra kunder berättar att de känner bästa resultat om de alltid bär armbandet)

Tål Sabona magnetarmband vatten?
Ja, du kan bära ditt magnetarmband även i duschen.

När börjar armbandet ge effekt?
Magnetarmband är inte bevisade botmedel i den vetenskapliga världen och kan därför
inte garanterat hjälpa dig. Alla människor är olika individer. Många av våra kunder har
dock berättat att de känner en positiv verkan efter 1-2 veckor.

På vilken handled bör jag använda armbandet?
Det spelar ingen roll på vilken handled armbandet bärs.

Kan jag ha ett armband på båda mina handleder?
Ja, det är helt individuellt ÔÇô vi rekommenderar att man börjar med ett armband.

Hur länge kan jag använda mitt Sabona magnetarmband?
Magnetarmbanden har inte någon begränsad livslängd utan kan bäras så länge man
önskar eller kanske vill byta/variera.

Vilken storlek skall jag välja?
Mät omkretsen på din handled. Det skall kännas bekvämt. Vi rekommenderar:
* armband i rostfritt stål med lås. Välj storleken större än vad ditt handledsmått visar.
* armband i rostfritt stål öppen modell. Välj storlek så nära ditt handledsmått som möjligt.
* armband Pro magnetic / Athletic Bracelet. Välj storlek så nära ditt handledsmått som möjligt.
* armband i koppar. Välj storlek ca 1 cm under ditt handledsmått.

För ytterligare rådgivning och hjälp är du välkommen att ringa vår kundtjänst!