Säkra betalningar
Vi använder oss av 3D-Secure som är en global säkerhetsstandard framtagen av VISA och Mastercard för betalningar över Internet. Överföringen vid kortbetalningar sker med SSL-kryptering. Det innebär att ingen obehörig kan se dina kortuppgifter.Tekniken innebär att när du använder ditt kort för att köpa varor eller tjänster på Internet är det upp till din kortutgivare eller bank att identifiera dig. Via krypterad kommunikation kontrolleras detta av kortföretaget via en speciell säkerhetsserver. Fördelen för dig som konsument att använda en betaltjänst på Internet som erbjuder 3DSecure innebär att du får en möjlighet att verifiera att du är den verkliga kortinnehavaren

Konsument / säker e-handel
Som konsument är det viktigt att alltid känna trygghet och säkerhet.
Som väletablerat företag följer vi Sveriges marknadsföringslag och Konsumentverkets riktlinjer vilket ger dig som kund en trygghet.

Mayfair Direct AB är ett väletablerat postorder-/näthandelsföretag inom hälsa och välbefinnande. I företaget finns 30 års kompetens och erfarenhet inom postorderhandel.

Internethandeln (e-handeln) har ökat starkt de senaste åren och innebär att du som konsument lättillgängligt får tillgång till många butiker och ett stort utbud av varor. Utbudet och urvalet är enormt och det kan vara svårt att välja och känna sig trygg med sitt val. E-handelns kraftiga ökning innebär att Konsumentverket, som bevakar marknaden så att lagar och regler efterföljs, har svårt att hinna med. Följden blir att oseriösa företag etablerar sig inom e-handeln och bedriver otillbörlig marknadsföring (oseriös och icke tillåten marknadsföring).

Som kund förväntar man sig vid ett köp att leverantören är seriös och pålitlig.
Mayfair Direct / Sabona garanterar säker e-handel!

Integritetspolicy
Inom EU gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen. General Data Protection Regulation. (GDPR). All behandling av personuppgifter inom Mayfair Direct AB sker i enlighet med denna.

Genom att acceptera denna integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, och spara dina personuppgifterpå de sätt som är beskrivna här.

Här beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Insamling av personuppgifter
Om du registrerar dig hos oss eller lämnar personuppgifter i samband med köp, så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att lagras på våra servrar.

Dina personuppgifter använder vi för att ge dig bra service exempelvis vad gäller information, marknadsföring, fakturering och uppföljning av order. I vår marknadsföring ingår att du får tillgång till våra nyhetsbrev - du kan när som helst tacka nej till ytterligare nyhetsbrev.

Följande information omfattas:

  • Information du lämnar när du lägger en beställning via telefon alternativt via post.
  • Information som du lämnar till oss vid registrering på vår hemsida www.mayfairdirect.se
    Informationen inkluderar förnamn, efternamn, e-postadress, adress och telefonnummer. I vissa fall även personnummer.
  • Leveransinformation, faktureringsinformation.
  • Betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp, reklamation eller leverans av en produkt
  • Kontaktinformation som du lämnar till oss via sociala medier, eller vår e-postadress mayfair.direct@telia.com

Användning av personuppgifter för marknadsföring med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna integritetspolicy, så kan vi använda dina personuppgifter för att informera dig om våra produkter och tjänster.

Delning av personuppgifter
Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning. i sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje part. Detta kan omfatta kreditupplysningsinformation och annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.Information kan lämnas till våra underleverantörer och partners som hjälper oss att bedriva verksamheten. Vi använder oss av Google Analytics och andra tredjehands partners. Vi hänvisar till deras policys.

Dina rättigheter
med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EU, har du rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning och radering.

Vänligen kontakta oss om du vill tillämpa någon eller några av dessa rättigheter. om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig,

Avsluta användning av personuppgifter i marknadsföringssyfte
Om du inte önskar erhålla marknadsföring i form av nyheter, information och erbjudanden från oss (via e-mail), så kan du klicka på avsluta prenumeration längst ner i något av våra nyhetsbrev, alternativt kontakta oss via mayfair.direct@telia.com så ta vi bort dig från adresslistorna.

Personuppgiftsansvarig
Mayfair Direct AB är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy. Personuppgiftsansvarig är Mayfair Direct AB, Box 14, 231 20 Trelleborg.

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra eller vårait-leverantörers servrar och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter
har du frågor är du välkommen att kontakta oss på mayfair.direct@telia.com
eller ring 040 48 73 14