Alla våra Sabona magnetarmband, koppararmband och stödprodukter är sedan många år klassificerade som medicintekniska produkter och CE-märkta vilket också innebär att produkterna uppfyller EU:s säkerhetskrav och normer. Våra produkter är av allra högsta kvalitet och med 60 års erfarenhet ger det dig som kund en trygghet. Produkterna kan och skall inte jämföras med andra liknande magnetprodukter som säljs på marknaden i dag.
Alla våra Medisox stöd-/kompressionsstrumpor är medicinska produkter
och registrerade, CE-märkta och tillverkade enligt Svensk Standard.