Alla våra Sabona magnetarmband, koppararmband och stödprodukter är sedan många år 
klassificerade som medicintekniska produkter och CE-märkta vilket också innebär att 
produkterna uppfyller EU:s säkerhetskrav och normer. Våra produkter är av allra högsta 
kvalitet och med 60 års erfarenhet  ger det dig som kund en trygghet. Produkterna kan 
och skall inte jämföras med andra liknande magnetprodukter som säljs på marknaden i dag.
 
Alla våra Medisox stöd-/kompressionsstrumpor är medicinska produkter 
och registrerade, CE-märkta och tillverkade enligt Svensk Standard.

CE- registrering märkning - Mayfair Direct js_def
Alla våra Sabona magnetarmband, koppararmband och stödprodukter är sedan många år 
klassificerade som medicintekniska produkter och CE-märkta vilket också innebär att 
produkterna uppfyller EU:s säkerhetskrav och normer. Våra produkter är av allra högsta 
kvalitet och med 60 års erfarenhet  ger det dig som kund en trygghet. Produkterna kan 
och skall inte jämföras med andra liknande magnetprodukter som säljs på marknaden i dag.
 
Alla våra Medisox stöd-/kompressionsstrumpor är medicinska produkter 
och registrerade, CE-märkta och tillverkade enligt Svensk Standard.