Konsument / säker e-handel
Som konsument är det viktigt att alltid känna trygghet och säkerhet.

Som väletablerat företag följer vi Sveriges marknadsföringslag och Konsumentverkets riktlinjer vilket ger dig som kund en trygghet

Mayfair Direct AB är ett väletablerat postorder-/näthandelsföretag inom hälsa och välbefinnandeoch i företaget finns 30 års kompetens och erfarenhet inom postorderhandel.

Internethandeln (e-handeln) har ökat starkt de senaste åren och innebär att du som konsument lättillgängligt får tillgång till många butiker och ett stort utbud av varor. Utbudet och urvalet är enormt och det kan vara svårt att välja och känna sig trygg med sitt val. E-handelns kraftiga ökning innebär att Konsumentverket, som bevakar marknaden så att lagar och regler efterföljs, har svårt att hinna med. Följden blir att oseriösa företag etablerar sig inom e-handeln och bedriver otillbörlig marknadsföring (oseriös och icke tillåten marknadsföring).

Som kund förväntar man sig vid ett köp att leverantören är seriös och pålitlig.
Mayfair Direct / Sabona garanterar säker e-handel!